Feedback is erg belangrijk

KLACHTEN


De huisartsen en triagisten van de Huisartsenpost doen er alles aan u zo goed mogelijk te woord te staan en te behandelen. Toch kan het voorkomen dat u hierover niet tevreden bent. Soms verwacht u andere zorg dan een Huisartsenpost kan bieden, soms worden er fouten gemaakt. Het is belangrijk voor uzelf, en voor ons, vragen en klachten te laten weten aan ons. Dat schept de gelegenheid om misverstanden uit de weg te ruimen. Wij kunnen de kwaliteit van onze zorg herbezien en, indien nodig, verbeteren.

De klachtenfunctionaris van de Huisartsenpost zal u ondersteunen bij het vinden van een bevredigende oplossing van uw klacht. Iedere klacht wordt serieus genomen. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op en heeft geheimhoudingsplicht. U kunt uw klachten via onderstaand formulier, E mail of per brief laten weten. Binnen 2 weken kunt u een reactie van de klachtenfunctionaris verwachten.

Komt u er samen met de Huisartsenpost niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie Huisartsenzorg

Alle gesprekken met de huisartsenpost worden op de band opgenomen. We gaan ervan uit dat u toestemming geeft voor het gebruik van de bandopname en inzage in uw medische dossier om uw klacht zorgvuldig te kunnen onderzoeken, tenzij u hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.


[recaptcha]


Klachtenfunctionaris Stichting Huisartsenpost Delft e.o.


Reinier de Graafweg 5
2625 AD Delft
klachten@huisartsenpostdelft.nl


Stichting Klachten & Geschillen in de Eerstelijnszorg (SKGE)

Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
www.skge.nl
088-0229103

© Copyright 2019, Huisartsenpost Delft