Huisartsenpost Delft

Welkom op de tijdelijke website van de Huisartsenpost Delft.

De Huisartsenpost Delft is een samenwerkingsverband van alle huisartsen uit de gemeenten Delft, Nootdorp, Pijnacker, Delfgauw, Schipluiden en Den Hoorn. Om beurten draaien de huisartsen avond-, nacht- en weekenddiensten in de Spoedpost die vanaf 1 september is gevestigd in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft.

Spoedgeval ´s avonds of in het weekend?

Bel (015) 251 19 30

Alleen in levensbedreigende situaties: toets 1

Bel altijd eerst! Kom niet zomaar naar ons toe, we werken alleen op afspraak.

Klachten

De huisartsen en dokterassistenten van de Huisartsenpost doen er alles aan u zo goed mogelijk te woord te staan en te behandelen. Toch kan het voorkomen dat u hierover niet tevreden bent. Soms verwacht u andere zorg dan een Huisartsenpost kan bieden, soms worden er fouten gemaakt. Het is belangrijk voor uzelf, en voor ons, vragen en klachten te laten weten aan ons. Dat schept de gelegenheid om misverstanden uit de weg te ruimen. Wij kunnen de kwaliteit van onze zorg herbezien en zonodig verbeteren.

De klachtenfunctionaris zal u ondersteunen bij het vinden van een bevredigende oplossing van uw klacht. Iedere klacht wordt serieus genomen. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op en heeft geheimhoudingsplicht. U kunt uw klachten persoonlijk, via dit e-mailadres of per brief laten weten. Binnen 2 weken kunt u een reactie van de klachtenfunctionaris verwachten.
U kunt uw klacht ook melden bij de klachtencommissie WSD, een externe klachtencommissie van huisartsen in de regio Westland-Schieland-Delfland. Het IKG Delft-Westland-Oostland kan adviseren en ondersteunen bij een klacht, deze onafhankelijke klachtencommissie is onderdeel van het Regionaal Patiënten Consumenten Platvorm.

Uw schriftelijke klacht kunt u melden op onderstaand adres. Wilt u dan ook uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en zo mogelijk de datum van het incident vermelden?

Alle gesprekken met de huisartsenpost worden op de band opgenomen. We gaan ervan uit dat u toestemming geeft voor het gebruik van de bandopname en inzage in uw medische dossier om uw klacht zorgvuldig te kunnen onderzoeken, tenzij u hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

Klachtenfunctionaris Stichting Huisartsenpost Delft e.o.
T.a.v. mw. V. Raaijen
Reinier de Graafweg 5
2625 AD Delft
klachten@huisartsenpostdelft.nl

Klachtencommissie huisartsenzorg WSD
Stokdijkkade 21A
2671 GX Naaldwijk
kc@huisartsenkringwsd.nl